โรงสกัดกัญชา ‘สวนสุนันทา’ ผ่านการตรวจประเมินแล้ว

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ที่ปรึกษาคณบดีและประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ และคณาจารย์ คณะทำงานโรงสกัดกัญชาเพื่อการแพทย์ ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานชุดปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานกัญชาและกัญชง จังหวัดสมุทรสงคราม ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ยื่นขออนุญาตสกัดสารจากกัญชาและกัญชง
คณะทำงานผู้ตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย
1) คุณฐิรญาดา หลำเจริญ ปลัดอำเภอเมือง สมุทรสงคราม
2) คุณซาฬีฌาม์ ชัยเจริญชนม์ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมือง สมุทรสงคราม
3) คุณวีรพงษ์ มาฉกาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว สมุทรสงคราม
4) พ.ต.ท.สงัด เบ้าแบบดี ผกก.สภ.เมือง สมุทรสงคราม
5) คุณสุวัสสา สุขเจริญคณา หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สมุทรสงคราม
6) คุณสุอาภา กลั่นประเสริฐ เภสัชกรปฏิบัติการ สสจ.สมุทรสงคราม
7) คุณธนศักดิ์ จั่นวิลัย เภสัชกรปฏิบัติการ สสจ.สมุทรสงคราม กำนันตำบลบางแก้ว
9) คุณสุชาสินี ดิษฐสมบูรณ์ เกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
10) ผู้แทน อบต.บางแก้ว สมุทรสงคราม
รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการสกัดสารกัญชาและกัญชง แบบและสถานที่การสกัดสารกัญชาและกัญชง มาตรการรักษาความปลอดภัยและทำลาย ต่อจากนั้นได้พาคณะทำงานผู้ตรวจประเมินฯ ไปตรวจดูสถานที่สกัด เครื่องสกัด และอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยและทำลาย จนเป็นที่เรียบร้อย
ผลการตรวจประเมินผ่าน มีการแก้ไขเล็กน้อย ได้แก่ ที่ผลิต/เก็บต้องมีสัญญานเตือนภัย หรือข้อความ และมีชื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในเอกสาร ซึ่งวิทยาลัยสหเวชศาสตร์จะดำเนินการและส่งให้คณะทำงานผู้ตรวจประเมินต่อไป สำหรับการขออนุญาตสารสกัดจากกัญชงคณะทำงานผู้ตรวจประเมินจะมาตรวจสอบภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยมีการปลูกกัญชงแล้ว

Next Post

วิทยาลัยทองสุข เปิดรับนักศึกษา'65 ก้าวสู่โลกยุคใหม่ อย่างมั่นใจ ในระดับปริญญาตรี -โท พร้อมหลักสูตร International Programs ครบถ้วน

Sun Jun 5 , 2022
วิทยาลัยทองสุข สถาบันการศึกษาแห่งคุณภาพและความอบอุ่น  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรที่เปิดรับ -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาการบัญชี […]