สวนสุนันทา ร่วมกับ UiTM จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย

สวนสุนันทา ร่วมกับ UiTM จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย “ART OF NATION MALAYSIA – THAILAND”

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 – ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kedah branch ประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย “ART OF NATION MALAYSIA – THAILAND” และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “How to handle stress” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก UiTM ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

On August 17, 2566 – International Affairs Department, along with the Faculty of Humanities and Social Science, Faculty of Management Science, College of Nursing and Health, and Faculty of Fine Arts, collaborated with Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kedah Branch, Malaysia, to organize a cultural exchange event “ART OF NATION MALAYSIA – THAILAND.” The event also featured a lecture on the topic “How to handle stress,” honored by Asst. Prof. Anantachai Aeka, Assistant to the President for International Affairs, welcomed professors and students from UiTM to the Chor Kaew meeting room, 5th floor, Building 31.

Next Post

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดกิจกรรม "PIM OPEN HOUSE 2023" 

Fri Aug 18 , 2023
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดกิจกรรม “PIM OPEN HOUSE 2023″ เชิญชวนน้องๆ นักเรียน #Dek67 ม.6 หรือเทียบเท่า มารู้จักกับพีไอเอ็มในแบบที่คุณไม่เคยรู้ พร้อมรับทุนการศึกษาสูงสุด 100% พบกับรุ่นพี่คณะต่างๆ รุ่นพี่จากโครงการ PIM […]