คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา จ่ายน้ำมันกัญชา รักษาโรคตามอาการ

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แถลงว่า ขณะนี้คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มียา “น้ำมันกัญชา” พร้อมสำหรับจ่ายยาให้กับผู้ที่มีอาการ นอนไม่หลับ ไม่เจริญอาหาร ไมเกรน ปวดเรื้อรัง หรืออาการอื่นๆ ตามดุลพินิจของแพทย์ โดยผู้มารับบริการจะได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ และรักษาตามอาการของผู้ป่วย
รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
…………………………………..
ผู้มารับบริการที่ต้องการรับยาอย่างต่อเนื่อง หรือผู้สนใจสามารถติดต่อจองคิวนัดหมายได้ที่ 098-962-8451 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

Next Post

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับตรงและสอบรับทุนเรียนปริญญาตรีหลายประเภท

Mon Mar 7 , 2022
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา […]