สวนสุนันทาชวนสัมมนา what’s Skills For The Future? สอนอย่างไรให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลง

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ What’s Skills For The Future? สอนอย่างไรให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลง วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าสัมมนารับชมผ่าน โปรแกรม Google Meet และรับชมผ่านทาง Facebook live ทางเพจ facebook “ครุศาสตร์สังคมศึกษา สวนสุนันทา” ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วพิจารณาไปพร้อมกันเกี่ยวกับทักษะแห่งอนาคต (Future skills) การจัดการศึกษาในสังคมไทย การสอนของครู รวมไปถึงพูดคุยประเด็นต่าง ๆ ที่ทำให้ระบบการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น หลักสูตรฐานสมรรถนะ ทักษะของเด็กที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ :
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfw0USu1TfuwG…/viewform

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมรับเกียรติบัตร โปรดใช้ Gmail ในการลงทะเบียนเพื่อใช้ในการเข้าระบบ Google Meet

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร.097-939-6010 (น.ส.ปาริมาศ) 098-053-5095 (น.ส.ฟารีด๊ะ) หรือ LINE Openchat : https://bit.ly/3phn6Vp และ Facebook Fanpage : ครุศาสตร์สังคมศึกษา สวนสุนันทา

Next Post

คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา จ่ายน้ำมันกัญชา รักษาโรคตามอาการ

Sun Mar 6 , 2022
รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แถลงว่า ขณะนี้คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม […]