รองอธิการบดีฝ่ายบริหารสวนสุนันทา รับโล่เชิดชูเกียรติ การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร​ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พรรณทิพย์ กาหยี อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนักศึกษาผู้เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565 และรับโล่เชิดชูเกียรติ ระดับทองแดง โดยมี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Next Post

กมธ.อุดมศึกษาฯ จัดสัมมนา “กมธ.อววน. กับการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

Sat Aug 12 , 2023
กมธ.อุดมศึกษาฯ จัดสัมมนา “กมธ.อววน. กับการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เพื่อให้การพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ […]