สวนสุนันทา ชวน Gen Z ร่วมกิจกรรม “ไทยทะยาน” ส่งผลงานเข้าประกวดการสร้างมูลค่าเพิ่มมรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่

สวนสุนันทา ชวนคน Gen Z ส่งผลงานออกแบบสร้างสรรค์ “ไทยทะยาน” เข้าร่วมประกวด Hackathon : Coolture Heritage Gen Z 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาทั่วประเทศคนรุ่นใหม่ Gen Z ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานออกแบบสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย / เครื่องประดับ / จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม และรวมถึง ผลงานภาพยนตร์โฆษณา เข้าร่วมประกวดชิงโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ภายใต้โครงการ Hackathon : Coolture Heritage Gen Z กำหนดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สมัครได้ทางเว็บไซต์ที่ https://ssru.ac.th/news-detail.php?id=889

นับเป็นการเปิดโอกาสให้กับคน GEN Z ที่จะผนึกไอเดียและมรดกวัฒนธรรมไทย พร้อมสัมผัสประสบการณ์การอบรมจากวิทยากรมืออาชีพ และโอกาสพัฒนาผลงานสู่ระดับสากล ซึ่งเป็นการประกวดออกแบบที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากคนรุ่นใหม่ “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z”

กิจกรรม ไทยทะยาน เป็นการผลักดันให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมถึงเป็นการติดอาวุธทางความคิดสร้างสรรค์ ให้นักศึกษาสามารถออกแบบสร้างนวัตกรรม เพื่อต่อยอดให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศได้จริง เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านรากเหง้าและภูมิปัญญาไทย และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการต่อยอด สร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 021601388-94 ต่อ 100 หรือ Facebook : https://www.facebook.com/thaithayarn / Line official : @thaithayarn และ Instagram : thaithayarn

Next Post

สสว.พร้อม 5 หน่วยร่วม ช่วย ‘เอสเอ็มอี’ รายย่อย ตั้งเป้า 1,300 ราย 'มทร.ธัญบุรี' ตบเท้าร่วม ปีที่ 6 พื้นที่ กทม. ภาคกลางและตะวันออก

Wed Feb 9 , 2022
สสว. เปิดโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ปีงบประมาณ 2565 ผลักดันเอสเอ็มอีเข้าสู่ระบบภาครัฐ ด้านมาตรฐานสินค้าและเทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งเป้ากว่า 1,300 รายทั่วประเทศ ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในยุค […]