เตือนกัญชาปลดล็อก อย่าหลงประเด็น ให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ที่เปิดหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดเผยว่า “แม้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) จะได้มีมติปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอากัญชาไปเสพเพื่อความบันเทิงหรือสันทนาการได้ ยังมีการควบคุมสารสกัดจากกัญชาที่มีสาร THC ซึ่งออกฤทธิ์ให้เกิดความมึนเมา การปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำกัญชาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษา และการค้นคว้าวิจัย ส่วนจะนำไปผสมในอาหารหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดก็ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และมีกฎหมายรองรับเฉพาะเป็นกรณีไป มิใช่จะทำได้ตามอำเภอใจ ประเด็นสำคัญจะต้องไม่เกิดอันตรายต่อการบริโภคหรืออุปโภคอย่างเด็ดขาด ผู้ประกอบการหรือผู้ดำเนินการธุรกิจจะต้องรับผิดชอบ”
“เพราะฉะนั้นการจะปลูก สกัด และนำกัญชา กัญชงไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ในการดำเนินการ หัวใจสำคัญของความสำเร็จอยู่ที่การศึกษา การอบรม และการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกัน รักษา หรือบรรเทาโรคต่างๆ ได้ โดยให้การแพทย์สมัยใหม่ยอมรับ สังคมโลกยอมรับ จะต้องมีการวิจัยในเชิงการแพทย์อย่างจริงจัง มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางการแพทย์ในระดับนานาชาติที่มากเพียงพอจนเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์แผนปัจจุบัน เพราะกัญชาไม่ใช่ยาผีบอก ไม่ใช่ปู่ย่าตาทวดเขาเล่าว่า มีคนเขาบอกว่า แบบนี้ใช้ไม่ได้ ถึงเวลาที่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน จะต้องมาร่วมกับสถาบันการศึกษาดำเนินการวิจัยอย่างจริงจังเสียที วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรามีหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ และกำลังจะเปิดหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ในระดับปริญญาโทแและปริญญาเอก โดยเน้นการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างจริงจัง” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ กล่าวในที่สุด
ขอบคุณภาพ : https://thematter.co/

Next Post

เชิญร่วมส่งบทความ "การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5"

Wed Jan 26 , 2022
ขอเชิญร่วมส่งบทความ “การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5” The 5th Conference on Logistics […]