วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สวนสุนันทา จัดพิธี Graduation & Pinning Ceremony แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี Graduation & Pinning Ceremony แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
🌐 สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

Next Post

นักศึกษาสถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ YOUNG DESIGNER CONTEST 2021 เวทีประชันฝีมือนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ

Fri Nov 12 , 2021
นักศึกษาคณะสถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ YOUNG DESIGNER CONTEST 2021 เวทีประชันฝีมือของนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ พร้อมได้รับงบตกแต่งห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีมูลค่า […]