“หมึกพิมพ์ออฟเซตฐานน้ำมันเมล็ดทานตะวัน” ทีมวิจัยสวนสุนันทาคว้ารางวัลเวทีนานาชาติ

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี และอาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำผลงานวิจัย “หมึกพิมพ์ออฟเซตฐานน้ำมันเมล็ดทานตะวัน” ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงาน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ Tokyo Ariake Garden Convention Center, Japan กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผลงานปรากฏว่าทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ ในเวที “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2023)

ทีมวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี และอ.ดร.ไกรพ เจริญโสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า ผลงาน “หมึกพิมพ์ออฟเซตฐานน้ำมันเมล็ดทานตะวัน : SUNFLOWER SEED-OIL-BASED OFFSET PRINTING INK” เป็นหมึกพิมพ์ระบบการพิมพ์ออฟเซตที่มีผลการทดสอบสมบัติพบว่าหมึกพิมพ์ให้สีที่เข้มขึ้น มีเวลาในการหมาดตัวที่สั้นกว่า การแห้งตัวเร็วกว่าหมึกพิมพ์น้ำมันมะพร้าว จึงผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยความเร็วสูงได้ สามารถผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากน้ำมันเมล็ดทานตะวันจากการสกัดเย็นถูกนำมาใช้เพื่อลดปริมาตรน้ำมันปิโตรเลียมในการผลิต จึงช่วยลดการปล่อยสาร VOCs ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและอันตรายต่อช่างพิมพ์ ส่งผลดีในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อม

สำหรับผลงานนวัตกรรมนี้นับเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการใช้วัสดุจากธรรมชาติในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเศรษฐกิจระดับชาติอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยสอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น และเป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Next Post

“9 ราชมงคล” ผนึกกำลังร่วมภาคประกอบการ สร้างนวัตกรรมการทำงาน

Tue Jul 25 , 2023
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จัดใหญ่ โชว์ความสำเร็จด้านการพัฒนากำลังคนจากการคัดเลือก บ่มเพาะ และเคลื่อนย้ายกำลังคนไปทำงานร่วมกับสถานประกอบการเพื่อการพัฒนานวัตกรรม ในงาน “มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับภาคประกอบการ ครั้งที่ 2” […]