ตัวแทนนักศึกษาสวนสุนันทา ร่วมอบรม “วิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง”

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดย นางสาวภุมรินทร์ ส่งสัมพันธ์สกุล นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม “วิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง” ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปขับเคลื่อนกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดอบรมโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

อรวรรณ สุขมา : รายงาน

Next Post

ป.เอก ม.ศิลปากร จัดแรลลี่ ออกจากวัง ไปตั้งแคมป์ สายมู...ห้ามพลาด 5-6 ส.ค.นี้

Thu Jul 20 , 2023
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการแข่งขันแรลลี่ “ออกจากวัง ไปตั้งแคมป์ From […]