สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบ 2 โควตา’65 น้องใหม่มุ่งมั่น อบอวลด้วยรอยยิ้ม ก้าวสู่รั้ว ‘สวนสุนันทา’

20 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเป็นการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถึงแม้จะเป็นการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่างตั้งใจตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอบด้วยความมุ่งมั่น ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น และมีความเป็นกันเอง

รับรอบที่ 3 admission วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

สำหรับการรับสมัครในรอบที่ 3 admission กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th จะประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 (เท่านั้น) และประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร.021601380

.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : ข่าว

ขอบคุณภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำคณะ/วิทยาลัย

Next Post

อธิการบดี ม.ศิลปากร เปิดสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิชาชีพเพื่อชีวิตสร้างสรรค์

Wed Apr 20 , 2022
อธิการบดี ม.ศิลปากร เปิดสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิชาชีพเพื่อชีวิตสร้างสรรค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดโครงการสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิชาชีพเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ ปิดเทอมเติมฝันสร้างสรรค์ชุมชนยั่งยืน เพื่อการเตรียมความพร้อมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา […]