สวนสุนันทา พัฒนาทักษะน้องใหม่ “soft skills” ให้มีความพร้อม ตามแนวทางวิศวกรสังคม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ (soft skills) ตามแนวทางวิศวกรสังคม โดยมีกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยวิทยากร นายสมพงศ์ อิงคนันทสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 – 19.00 น.

กำหนดการจัดกิจกรรม
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 คณะครุศาสตร์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง และวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 วิทยาเขตนครปฐม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 วิทยาเขตสมุทรสงคราม

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาทักษะ soft skills ที่มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือตามแนวทางวิศวกรสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะให้มีความเป็นผู้นำ เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานงาน และนักสร้างสรรค์นวัตกรรม นอกจากนี้ ยังพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และ กรอบความคิดหรือทัศนคติทางจิตใจ (mindset) ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอีกด้วย

Next Post

ม.รังสิต จัดกิจกรรม Joint Master Programmes Fair ร่วมงาน..ฟรี

Wed Jul 12 , 2023
              RSU Study Abroad วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม Joint Master Programmes Fair แนะแนวเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ […]