สวนสุนันทา จับมือ ”เอซิส” สร้างคนพิทักษ์โลกไซเบอร์ ตั้งเป้าขึ้นผู้นำอาเซียน

 

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS Professional Center Co., Ltd) โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามร่วมกับ อาจารย์ปริญญา หอมอเนก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม

สำหรับข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการจัดการความปลอดภัยมั่นคงในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรทางด้านความมั่นคง ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เพื่อป้อนเข้าสู่เข้าตลาดแรงงานอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยหลักสูตรสาขานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้

 

Next Post

นักศึกษา ‘มทร.ธัญบุรี’ ประชัน 5 ประเทศ คว้ารางวัลเหรียญทองสูงสุด พ่วงอีก 6 รางวัล เวทีแข่งทำอาหาร TUCC 2023 

Fri Jul 7 , 2023
นักศึกษา ‘มทร.ธัญบุรี’ ประชัน 5 ประเทศ คว้ารางวัลเหรียญทองสูงสุด พ่วงอีก 6 รางวัล ในเวทีการแข่งขันทำอาหาร […]