สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 2566 “SMART UNIVERSITY”

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 “SMART UNIVERSITY 2023” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีกล่าวให้การต้อนรับนักศึกษา พร้อมแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ได้บรรยายพิเศษ พร้อมทั้งแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขตนครปฐม และกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ สำหรับนักศึกษา และคณบดีทั้ง 4 วิทยาลัย ประกอบด้วย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองเเละการปกครอง กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำวิทยาลัย ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
.
#ปฐมนิเทศ2023 #NPT #วิทยาเขตนครปฐม #NakhonPathomCampus
#SSRU #กองการศึกษา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
.
.

Next Post

ผู้เรียนพิการอาชีวะเตรียมรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเป็นครั้งแรก

Wed Jul 5 , 2023
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามระเบียบ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ […]