คณบดีสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา เตือนอย่าแห่ตามกระแสปลูกกัญชา ต้องรู้จริงในการปลูกและข้อกฎหมาย

คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตือนอย่าแห่ตามกระแสปลูกกัญชา ต้องรู้จริงในการปลูกและข้อกฎหมาย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี เปิดเผยว่า “ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนจำนวนมาก และบริษัทเอกชนหลายแห่งติดต่อขอทำ MOU กับมหาวิทยาลัย เพื่อจะปลูกกัญชา โดยเชื่อว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้สูง จึงขอเตือนให้ตระหนักเสียก่อนว่า ต้องมีความรู้ในการปลูกกัญชา ความพร้อมในการลงทุน ความรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา ทั้งการยื่นขอใบอนุญาตปลูก การสกัดน้ำมันกัญชา การครอบครองและการจัดจำหน่ายกัญชา หรือการส่งน้ำมันกัญชา ผลิตภัณฑ์จากกัญชาไปขายต่างประเทศ การนำกัญชาไปทำยารักษาโรค ผสมในอาหารเครื่องดื่ม ทำได้หรือไม่อย่างไร และผสมในสัดส่วนเท่าไรจึงจะเหมาะสม มีคุณภาพและความปลอดภัยตามหลักเภสัชศาสตร์และโภชนาการ ประเด็นที่สำคัญที่สุด คือ ปลูกกัญชาแล้วเอาไปขายที่ไหน ขายกับใคร กฎหมายอนุญาตแล้วหรือ”

“คำถามเหล่านี้ เป็นเรื่องที่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจจะดำเนินธุรกิจกัญชาต้องหาคำตอบให้ได้ก่อน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมเปิดโครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษาการปลูกกัญชาและดำเนินธุรกิจกัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย” รศ.ดร.สมเดช กล่าวในที่สุด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

Next Post

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต แจงขั้นตอนการเตรียมตัวมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

Wed Mar 30 , 2022
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต แจงขั้นตอนการเตรียมตัวมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 — […]