กรรมการส่งเสริมฯสวนสุนันทา เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาระนองพร้อมมอบครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา

ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำคณะกรรมการส่งเสริมฯ เข้าเยี่ยมชมห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องนวดภายในอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ พร้อมรับฟังความต้องการในการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุม A306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำคณะผู้บริหารและนักศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ทั้งนี้คณะกรรมการฯได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เช่น การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ที่จบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที, การทำการตลาดที่ดึงดูดใจผู้เรียน การประชาสัมพันธ์ส่วนราชการเกี่ยวกับการให้บริการห้องประชุม เป็นต้น
.
หลังจากนั้นคณะกรรมการส่งเสริมฯได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 และได้ร่วมกันมอบครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๗๐ ชุด ให้แก่ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
.
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 Quota
หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์ฯระนอง
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
+ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
+ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ในขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Quota) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2567
สมัครได้ที่ https://admission.sru.ac.th/

Next Post

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาคพร้อมรับนิสิตต่างชาติ สู่โลกการเรียนรู้และประสบการณ์หลากสีสันแห่งเอเชีย

Tue Jan 30 , 2024
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย เปิดรับนิสิตชาวไทยและต่างชาติ ด้วยกว่าร้อยหลักสูตรนานาชาติ รองรับทุกสายการเรียน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ไร้พรมแดน เตรียมบัณฑิตสู่ความเป็นพลเมืองโลก ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยว ด้วยเสน่ห์ของ Soft Power อย่างศิลปะ […]