ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม โชว์สเต็ป Sport Man ในงานกีฬา SPU รักษ์สุขภาพ

 

SPU มุ่งหวังบุคลากรมีสุขภาพที่ดี จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา SPU รักษ์สุขภาพ ปีการศึกษา 2566

เริ่มแล้ว!! โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับบุคลากร SPU ที่สำนักงานบุคคล ร่วมกับ สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด อาทิ การแข่งขันฟุตบอลชาย แชร์บอลผสม เปตองทีมผสม แอโรบิก และกีฬาฮาเฮ 5 ชนิดกีฬา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี SPU ได้ร่วมลงแข่งขันกีฬาในหลายๆชนิดด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ มุ่งหวังให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร SPU ได้หันมาให้ความสนใจในสุขภาพของตนเอง เพราะสิ่งดีๆเริ่มต้นด้วยการมีสุขภาพที่ดี เราจึงต้องหันมาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสมอ ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี และเกิดความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย ณ สนามกีฬาเปตอง กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ETDA เปิดรับสมัคร “EDC Trainer Season 3” ปั้นเทรนเนอร์ดิจิทัลทั่วประเทศพร้อมกระจายความรู้สู่คนไทย ไม่ตกเป็นเหยื่อออนไลน์ จบหลักสูตรได้รับใบเซอร์

Tue Feb 20 , 2024
  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าโครงการ  “ETDA Digital Citizen […]