“Sport Spirit SoftPower – from local to global trend” กมธ.อุดมศึกษาฯ จัดสัมมนา ดันกีฬาสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน

กมธ.อุดมศึกษาฯ จัดสัมมนา เรื่อง “Sport Spirit SoftPower – from local to global trend” มุ่งส่งเสริมกีฬาเป็นสื่อกลางสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “Sport Spirit SoftPower – from local to global trend” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวเปิดการสัมมนา นายชาญวิทย์ ผลชีวิน รองโฆษกคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของกีฬากับการสร้างคน” นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า” พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานวุฒิสภา นักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และสื่อมวลชนเข้าร่วม


.
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า การสัมมนาในวันนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญของการกีฬาต่อการเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคต ใช้การกีฬาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนในทุกระดับ อันจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างหรือก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติ การส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป


.
การสัมมนาในครั้งนี้ มีการอภิปราย เรื่อง “Spot Spirit SoftPower – from local to global trend” โดย นางสาวธนัชชา สุขสด นักกีฬาวอลเลย์บอล นายวีฤทธิ์ โพธิ์พันธุ์ นักกีฬา E-Sport นายสันติ โหลทอง นายกสมาคม E-Sport และมีคลิปสัมภาษณ์จากนายชนาธิป สรงกระสินธ์ (เมสซี่เจ) นักกีฬาฟุตบอล จัดขึ้นเพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน บ่มเพาะเยาวชนของชาติให้เป็นคนมีระเบียบวินัย เสริมสร้างทัศนคติ จิตวิญญาณแห่งความมีน้ำใจ รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเวทีโลกผ่านการแข่งขันกีฬาในระดับสากล โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป

Next Post

อธิการบดีสวนสุนันทา แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ติดทีมชาติไทยลงแข่งฟุตซอล NSDF Women's Futsal Championship 2023 พร้อมคว้ารองแชมป์มาครอง

Wed Sep 13 , 2023
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวแพรพลอย หัวใจเพ็ชร นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ […]