ยินดีกับ “ออย-ธนพร” บุตรสาวรองอธิการบดีสวนสุนันทา สำเร็จการศึกษา MA Design Management University of Southampton 

ขอแสดงความยินดีกับ “น้องออย” นางสาวธนพร พงษ์เพ็ง บุตรสาวของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และดร.สุภาพ พงษ์เพ็ง ผู้พิพากษาสมทบ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สำเร็จการศึกษา MA Design Management University of Southampton

Next Post

อธิการมทร.ธัญบุรี เผย TCAS' 65 สาขาวิชาเกี่ยวกับสุขภาพครองแชมป์แข่งขันสูงสุด

Sun Jul 24 , 2022
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ […]