ปฐมนิเทศ ป.เอก ม.ศิลปากร ชื่นมื่น ศิษย์พี่ ศิษย์น้อง พร้อมหน้า

ปฐมนิเทศ ป.เอก ม.ศิลปากร ชื่นมื่น ศิษย์พี่ ศิษย์น้อง พร้อมหน้า
          ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ (ที่ปรึกษาหลักสูตร) เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (online /onsite) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษารุ่น 1 และรุ่น 2 เข้าร่วมการปฐมนิเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม อธ 1302 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
#https://gooduniversity.net/

Next Post

ป.เอกท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาจีน รุ่น 1 และรุ่น 2 ที่พร้อมใจเข้าร่วมอย่างอบอุ่นคับคั่ง

Sat Jul 2 , 2022
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร โดยมีนักศึกษาจีน […]