ศิษย์ดี เพราะมีครู “ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา”

ศิษย์ดี เพราะมีครู “ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา”
             นักศึกษาปริญญาเอก การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร รุ่น 1 นำโดย ส.ส.อัฏฐพล โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี และ นายจิตรกร ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เข้ากราบขอพร ท่านศาสตราจารย์ คณิต เขียววิชัย รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ พร้อมด้วย ท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรฯ เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565
#https://gooduniversity.net/

Next Post

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จับมือ มกธ.ร่วมลงนาม MOU - เปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”

Mon May 23 , 2022
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จับมือ มกธ.ร่วมลงนาม MOU – เปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”       […]