ป.เอก ศิลปากร นำองค์ความรู้ ลงสู่ชุมชน เสริมเทคโนฯ การเรียนทางไกล สู่บ้านขนุนคลี่ จ.กาญจนบุรี

นายกฯ จิตรกร นำองค์ความรู้ ลงสู่ชุมชน เสริมเทคโนฯ การเรียนทางไกล สู่บ้านขนุนคลี่ จ.กาญจนบุรี
            นายจิตรกร ว่องประเสริฐ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 1 ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตของประชาชน การเรียนหนังสือของเด็กนักเรียนในชุมชนบ้านขนุนคลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ไม่มีสัญญานในการติดติดต่อสื่อสารและประสานงานในด้านต่างๆ จึงดำเนินการติดต่อประสานงานกับ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส (Ais) เพื่อเข้ามาติดตั้งสัญญานโทรศัพท์ หอกระจายข่าวชุมชน และที่ผ่านมา นายจิตรกร ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าขนุน ได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อรับมอบหอกระจายข่าวชุมชน เสียงตามสาย พร้อมกับ ติดตั้งเสาสัญญานเอไอเอส ให้กับชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านขนุนคลี่ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายจิติศักดิ์ หอทอง ผู้อำนวยการงานขยายเครือข่ายศูนย์วิศวกรรมภาคกลาง บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด ( มหาชน) เพื่อส่งมอบให้กับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขนุน เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป
             นายจิตรกร ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มีความพร้อมที่จะดูแล ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลท่าขนุน ในการพัฒนานั้นอาจพบอุปสรรคบ้าง แต่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนต่อไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของประชาชนในเขตพื้นที่ห่างไกลและค่อนข้างจะใช้ชีวิตลำบากกว่าพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง และที่สำคัญในช่วงระยะนี้และในอนาคต เด็กนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของเรา มีความจำเป็นที่จะต้องใช้การติดต่อสื่อสาร เพื่อประกอบในการเรียนทั้งแบบ Onlineควบคู่ ไปกับการเรียน Onsite
#https://gooduniversity.net/

Next Post

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงานการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่จ.อุตรดิตถ์

Sat May 7 , 2022
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม […]