นศ.จีน สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.เอก ม.ศิลปากร ผ่าน 7 คน

   นักศึกษาจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร แสดงศักยภาพสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ, ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก รองศาสตราจารย์, ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม และ. ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยวและกีฬามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีอาจารย์ Chen Yuanyuan เป็น ล่าม ภาษาจีนในการสอบ
โดยนักศึกษาจีน ที่สอบผ่านมารายนามดังนี้
1. Mrs. Shujing Ren
2.Mr.Jingshuo Huang
3.Mrs. Mailing An
4.Mrs. Lizhi Liu
5.Mr. Xiang Gao
6.Mr.Zhipeng Jing
7.Mr. Xuanmin Zhu
#https://gooduniversity.net/

Next Post

CLS TALK EP.1 โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดมุมมอง "จรีพร จารุกรสกุล" ผู้นำแห่งวงการโลจิสติกส์ไทย

Wed Sep 6 , 2023
CLS TALK EP.1 ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะพามาทำความรู้จักกับ คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม […]