ป.เอก ศิลปากร จัดสัมมนา ทิศทางการท่องเที่ยวและกีฬา ยุค “โลกพลิกผัน”

ก้าวทันยุค ไม่ตกเทรนด์….ป.เอก ศิลปากร จัดสัมมนา ทิศทางการท่องเที่ยวและกีฬา ยุค “โลกพลิกผัน”
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
📣 ขอเชิญภาครัฐและภาคเอกชน อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา(อสทก.) นักวิชาการ นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมการสัมนาวิชาการ เรื่องทิศทางการท่องเที่ยวและกีฬาในยุค “โลกพลิกผัน” 🌍 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
🗓วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00– 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live
🔔รับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางการท่องเที่ยวและกีฬาในยุค “โลกพลิกผัน” โดย 📌ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพบวิทยากรบรรยายพิเศษ
📌นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา
📌นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
📌ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
📣ผู้เข้าร่วมตลอดการสัมมนา และร่วมทำแบบประเมินจะได้รับเกียรติบัตร
📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ได้ที่
#https://u-hit.net/

Next Post

“7 นักศึกษา นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา" สุดเจ๋ง เข้ารอบ 25 คนสุดท้ายโครงการ iTop Storytelling Project เฟ้นหา “สุดยอดนักเล่าเรื่องท้องถิ่น” 

Wed Mar 9 , 2022
นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด จำนวน 7 คน ผ่านเข้ารอบ 25 คนสุดท้ายในการประกวด “iTop […]