จากรุ่นสู่รุ่น ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร ยกท่าขนุนโมเดล สู่ชุมชนต้นแบบ

จากรุ่นสู่รุ่น ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร ยกท่าขนุนโมเดล สู่ชุมชนต้นแบบ

         นายจิตรกร ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุนในฐานะเลขานุการนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร (รุ่นที่ 2) ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมศึกษาดูงานการบริหารงานในด้านต่างๆของเทศบาลตำบลท่าขนุน โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมด้านการกีฬาให้กับประชาชนในตำบลท่าขนุน

 

นายจิตรกร ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน ได้กล่าวบรรยายสรุป เกี่ยวกับการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยวและกีฬา ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ด้วยกิจกรรมนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬาแบบประชาชนมีส่วนร่วม” ซึ่งเป็นไปตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลท่าขนุน “ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี นายอัฐพล โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 จังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานนักศึกษา รุ่นที่ 1 อาจารย์ ดวงนภา ศรีนันทวงศ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธาน รุ่นที่ 1 และนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับทุกท่านที่มาร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

สวนสุนันทา ชวน Gen Z ร่วมกิจกรรม “ไทยทะยาน” ส่งผลงานเข้าประกวดการสร้างมูลค่าเพิ่มมรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่

Wed Feb 9 , 2022
สวนสุนันทา ชวนคน Gen Z ส่งผลงานออกแบบสร้างสรรค์ “ไทยทะยาน” เข้าร่วมประกวด Hackathon : Coolture […]