ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร จับมือ กรมพละ จัดอบรมผู้ตัดสินฟุตบอลและผู้ตัดสินบาสเกตบอล

                     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาระดับพื้นฐาน อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและกีฬาบาสเกตบอลระดับพื้นฐาน เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตัดสินกีฬา ตามมาตรฐานกรมพลศึกษา ให้เพียงพอต่อการจัดการแข่งขันกีฬา โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับ และมี นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กล่าวรายงาน และมีนายอดุลยชาติ ขันธมะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา ผู้จัดงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์
                    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา จัดกิจกกรมฝึกอบรมผู้ตัดสิน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา(ระดับพื้นฐาน) ในครั้งนี้ มี 2 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล/ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตัดสินกีฬาในท้องถิ่นให้เพียงพอกับความ ต้องการและพัฒนาผู้ตัดสินให้มีความรู้ มีทักษะในการเป็นผู้ตัดสินที่ได้มาตรฐานสากล ให้รู้กฎกติกาที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ตัดสินกีฬา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เป็นผู้ที่สนใจสมัครผ่าน ระบบ IPESHD ตามเงื่อนไขที่กลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยจะมีระยะเวลาฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566
                 สำหรับรูปแบบการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ใช้วิธีบรรยาย ประกอบการสาธิตรวมถึงการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจาก ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละชนิดกีฬา อาทิ นายรัศมี จินดามัย , นายสุรศักดิ์ ทองสุวิมล, นายกุศล ช่วงบุญศรี และ คณะวิทยากรอีกมากมาย ที่ได้มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม
#https://gooduniversity.net/

Next Post

ใครจะคิด! เด็กเกเรสุดขั้ว เปลี่ยนตัวเอง จนได้เป็น “คุณหมอนักธุรกิจ”

Mon Jul 10 , 2023
“ตอนม.4 ติดเพื่อนมาก เที่ยวกลางคืน ไว้ผมยาว เข้ากลุ่มเด็กแว้น ต่อยตี เอาหมด แต่มีปณิธานที่ตั้งไว้ คือ บุหรี่และยาเสพติดไม่ยุ่ง […]