ม.ศิลปากร อวยพรปีใหม่ พ่อเมืองนครปฐม

ม.ศิลปากร อวยพรปีใหม่ พ่อเมืองนครปฐม
               เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2564 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะ และนายธัญญา มีอยู่เต็ม หัวหน้างานกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการมอบภาพเขียนสีน้ำ โดยนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ พร้อมเข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ บุคคลสำคัญในจังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
#https://gooduniversity.net/

Next Post

กองกิจการ นศ. ศิลปากร จับมือ เวชกรรมชุมชนอบอุ่น เภสัชศาลา จัดฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่

Wed Dec 22 , 2021
กองกิจการ นศ. ศิลปากร จับมือ เวชกรรมชุมชนอบอุ่น เภสัชศาลา จัดฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่       […]