ฝีกงานอย่างไรให้ได้งาน สไตล์ช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณ

ฝีกงานอย่างไรให้ได้งาน สไตล์ช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอขอบคุณ คุณศิริ  สาระผล  ให้เกียรติกับสาขาฯ  มาเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ในหัวข้อ “ฝึกงานอย่างไรให้ได้งานกับงานวิทยาศาสตร์การกีฬาในมุมมองสื่อสารมวลชน”   ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4   ที่จะออกไปฝึกงานในรายวิชาการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ  กระบวนการคิด ในการฝึกงานของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา   ไปประกอบอาชีพ  อีกทั้งเป็นแนวทางเลือกหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำลังค้นหาตนเองต่อไป

 

#ปริญญาเอกการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยวและกีฬามหาวิทยาลัยศิลปากร
#ปเอกการจัดการฯกีฬามศิลปากร

Next Post

58 ปี แม่ทัพใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี “รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” ผู้หญิงแกร่งแห่งยุคดิจิทัลและโควิด-19

Mon Nov 22 , 2021
58 ปี แม่ทัพใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี “รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” ผู้หญิงแกร่งแห่งยุคดิจิทัลและโควิด-19 ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ด้วยความศรัทธายังไม่เคยหยุดยั้ง จึงทำให้เธอผู้นี้ได้ก้าวสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จต่าง […]