นานากีฬาจีน วัฒนธรรมที่สานต่อ สู่ ป.เอก ศิลปากร

นานากีฬาจีน วัฒนธรรมที่สานต่อ สู่ ป.เอก ศิลปากร
                           เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ดร. วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติมาสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาในระดับ ป.เอก ในวิชาปรัชญาและแนวคิดการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Philosophies and Concepts of Recreation, Tourism and Sport Management) โดยนักศึกษาจีน ได้นำศิลปวัฒนธรรมจีน ที่น่าสนใจมาเผยแพร่ อาทิ ตู๋จู๋เพียว มรดกทางวัฒนธรรมของมณฑลกุ้ยโจว คือการล่องลำน้ำด้วยลำไผ่หนึ่งท่อน รวมทั้งอีกหลากหลายศิลปะที่น่าติดตามมาเผยแพร่ พร้อมกับรับความรู้กันไปเต็ม ๆ
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์
           นอกจากนั้น ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร ก็ได้มาสอนวิชาสถิติขั้นสูงและวิธีวิจัยทางการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Advanced Statistics and Research Methodology in Recreation, Tourism and Sport Management)
ผศ.ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์
             พร้อมกับ ผศ.ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มาสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 (English for Doctoral Students in Education I) ให้กับนักศึกษาจีนอีกด้วย
#https://gooduniversity.net/
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ประกาศ 55 รายชื่อ สอบตรงแพทย์

Tue Oct 12 , 2021
แพทย์ ม.กรุงเทพธนบุรี ประกาศ 55 รายชื่อ สอบตรงแพทย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ […]

YouTube