ป.เอก ศิลปากร ลงพื้นที่ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นต่อมคิด ติดอาวุธทางปัญญา

ป.เอก ศิลปากร ลงพื้นที่ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นต่อมคิด ติดอาวุธทางปัญญา

ศ.ดร คณิต เขียววิชัย รองอธิการ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานหลักสูตร ป.เอก สาขาการจัดการฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำคณะนักศึกษา ป.เอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ศึกษาในสถานที่จริง เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และทำให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการดำเนินงานด้านนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา

โดยเริ่มจาก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของชาวมอญ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ต่อด้วยหนังใหญ่ วัดขนอน เป็นการละเล่นที่เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณคะนอง โปรักษ์ ผู้นำชุมชนฯ ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ได้นำเสนอโมเดลการประกอบอาชีพ ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ทำให้ผลกระทบจากโรคติดต่อมีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุดเพราะเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีความยั่งยืนอย่างมั่งคั่งและมั่นคง

จิปาถะภัณฑ์ เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยยวน ดร. อุดม สมพร นำเสนอแนวคิดของจิปาถะภัณฑ์ ต้องเป็นแหล่งที่รวบรวม หลักฐานต่างๆ ที่ต้องเล่าเรื่องได้

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

รักษาราชการแทนอธิการบดีสวนสุนันทา ชื่นชมนักตบลูกยางหลังคว้าเหรียญเงินศึกซีเล็ค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

Mon Aug 10 , 2020
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวชื่นชม พร้อมให้กำลังใจคณะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ […]

YouTube