ศิลปากร ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ศิลปากร ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ม.ศิลปากร จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเวลา ๐๙.๐๙ น. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ อาจารย์ ดร.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดี ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมในพิธี

จากนั้นเวลา ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยมี อาจารย์ดวงนภา ศรีนันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ พร้อมชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ชุด นารายณ์ปราบนนทก ร่วมปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
และเป็นประธานในการเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ANUให้ทุนป.ตรี-โทปีละ$25,000

Sat Jul 25 , 2020
ANU Chancellor’s international awards in Australia เป็นทุนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าบัณฑิต สองร้อยทุน มูลค่าปีละ $25,000 […]

YouTube