ฉลามจิ๋ว มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กวาด 17 ทอง 10 เงิน 9 ทองแดง ครองแชมป์เจ้าสระ กีฬาสาธิตสามัคคี ‘46

 

การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ‘ฉัททันต์เกมส์’ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม โชว์ฟอร์มคว้าชัย 17 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง พร้อมทุบสถิติท่ากบ ในรุ่นอายุ 10 – 11 ปี โดย ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา ทำได้ 36.19 วินาที พร้อมกับกวาดรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทหญิง ได้แก่ ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา นักกีฬายอดเยี่ยมรุ่น 10-11 ปี ทำได้ 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และทำลายสถิติ ท่ากบ 50 เมตร และนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทชาย ได้แก่ ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ นักกีฬายอดเยี่ยมรุ่น อายุ 10-11 ปี ทำได้ 5 เหรียญทอง
สรุปเหรีญรางวัล โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม ในกีฬาว่ายน้ำ มีดังนี้

17 เหรียญทอง ได้แก่
1-2. ด.ญ.ชัญญา พานเฟือง 2 ทอง จากท่าผีเสื้อ 50 เมตร และ ท่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง
3-4. ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ 2 ทอง จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และ 100 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี ชาย
5. ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล จากท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี ชาย
6. ด.ญ.ชัญญา พานเฟือง จากท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปีหญิง
7. ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา จากท่ากบ 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปีหญิง – **ทำลายสถิติกีฬาสาธิตสามัคคี เวลา 36.19 วินาที**
8. ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ จากท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี ชาย
9. ด.ช.กันตพล ธนาพรพูนพงษ์ จากท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี ชาย
10. ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี ชาย
11.ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น จาก่าฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปีหญิง
12. ผลัดผสม 4×50 ม. medley(ผสมท่า) รุ่นอายุ 10-11 ปี
– ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์
– ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา
– ด.ญ.ชัญญา พานเฟือง
– ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล
13. ผลัดผสม 4×50 ม. medley(ผสมท่า) รุ่นอายุ 8-9 ปี
– ด.ช.กันตพล ธนาพรพูนพงษ์
– ด.ญ.ณัฐปภัสร์ จุลวัฒนพงษ์
– ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น
– ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ
14. ผลัดผสม 4×50 ม. รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง
– ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์
– ด.ญ.ธีรยา ภู่น้อยศักดิ์
– ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก
– ด.ญ.เบญญาภา กุลศิริเกษม
15. การแข่งขันว่ายน้ำท่าผลัดผสมฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี
– ด.ช. ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์
– ด.ญ.ชัญญา ฟานเฟือง
– ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา
– ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล
16. การแข่งขันว่ายน้ำท่าผลัดผสมฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี
– ด.ช.กันตพล ธนาพรพูนพงษ์
– ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น
– ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ
– ด.ญ.ณัฐปภัสร์ จุลวัฒนพงษ์
17. การแข่งขันว่ายน้ำท่าผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง
– ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโกง
– ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์
– ด.ญ.เบญญาภา กุลศิริเกษม
– ด.ญ.ธีรยา ภู่น้อยศักดิ์

10 เหรียญเงิน ได้แก่
1. ด.ช.เรย์ ศรีประเสริฐสุข จากท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 7 ปี ชาย
2-3. ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา 2 เหรียญเงิน จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และ100 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง
4-5. ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น 2 เหรียญเงิน จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และ 100 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี หญิง
6-7. ด.ช.กันตพล ธนาพรพูนพงษ์ 2 เหรียญเงิน จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และกรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี ชาย
8. ผลัดผสม 4×50 ม. medley(ผสมท่า) รุ่นอายุ 7 ปี
– ด.ญ.ฐิติรัตน์ วิศวปัทมวรรณ
– ด.ญ.ญดา เผือกนาโพธิ์
– ด.ช.เรย์ ศรีประเสริฐสุข
– ด.ช.ปธานิน เพ็ญพน
9. ผลัดผสม 4×50 ม. รุ่นอายุ 10-11 ปี
– ด.ช.พีราวิชญ์ งามอัครกุล
– ด.ช.กฤชนัท จุลวัฒนพงษ์
– ด.ช.ธัชภาส แก้วปลั่ง
– ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ
10. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี ชาย
– ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ
– ด.ช.ธัชภาส แก้วปลั่ง
– ด.ช.กฤชนัท จุลวัฒนพงษ์
– ด.ช.นภัทร วงศ์พานิช

9 เหรียญทองแดง ได้แก่
1. ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ จาก่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี ชาย
2. ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ จากท่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง
3-4. ด.ญ.ธีรยา ภู่น้อยศักดิ์ 2 ทองแดง จากท่ากบ 50 เมตร และท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง
5-6. ด.ญ.ณัฐปภัสร์ จุลวัฒนพงษ์ จากท่ากบ 50 เมตร และท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี หญิง
7-8. ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล จากท่ากบ 50 เมตร และฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี ชาย
9. ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก จากท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ม.รังสิต จัดบรรยายพิเศษ “อิหร่าน : ภายหลังการปฏิวัติอิสลาม 1979 ในด้านการพัฒนาการเมืองและสังคม”

Fri Nov 10 , 2023
          สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง อิหร่าน : ภายหลังการปฏิวัติอิสลาม 1979 ในด้านการพัฒนาการเมืองและสังคม ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณ Morteza Soltani ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและวัฒนธรรมแห่งสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย […]