คณะกมธ.การอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา ชื่นชม “ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด” แนะสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ พร้อมจัดหลักสูตรระยะสั้น หนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกมธ.การอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Stamford International University) วิทยาเขตหัวหิน พร้อมเสนอแนะการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ การบริการวิชาการในพื้นที่ การจัดหลักสูตรระยะสั้น (short course) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาและการท่องเที่ยว

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Stamford International University) วิทยาเขตหัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี Mr.Richard Meaders ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอาวุโส และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บำเพ็ญ ไมตรีโสภณ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นหลักสูตรนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “4is” โดยเป็นการสร้างหลักสูตรใหม่ ๆ การเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี การรับรองมาตรฐานจากนานาชาติ และความสำเร็จของนักศึกษา โดยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษามาจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยจึงมุ่งมั่นในการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาผ่านหลักสูตร Stamford English Program ที่ช่วยพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อแบบนานาชาติ

คณะกรรมาธิการได้กล่าวชื่นชมแนวคิดการจัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นนานาชาติในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ การบริการวิชาการในพื้นที่ การจัดหลักสูตรระยะสั้น (short course) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาและการท่องเที่ยว ตลอดจนการร่วมผลักดันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติที่มากขึ้น

จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการดิจิทัล ศูนย์การเรียนรู้ และส่วนอื่น ๆ ซึ่งใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

Next Post

นักกีฬาเปตองทีม มกธ. ครองถ้วยพระราชทาน “EGAT PETANQUE CHAMPIONSHIP” ครั้งที่ 1

Fri Apr 8 , 2022
  นักกีฬาเปตองทีม มกธ. ครองถ้วยพระราชทาน “EGAT PETANQUE CHAMPIONSHIP” ครั้งที่ 1 รศ.ดร.บังอร […]