คณะกมธ.การอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนากิจการดาราศาสตร์และอวกาศของไทย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 -12.00 น. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนากิจการดาราศาสตร์และอวกาศของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์รัตน์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19
2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอวกาศ ดาวเทียม GIS ภาพถ่ายและแผนที่ทางอากาศ
3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพรและการแปรรูปเชิงพาณิชย์
4. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ PM 2.5
5. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบขนส่งทางราง และการนำขยะพลาสติกมาใช้ผสมทำเป็นวัสดุผิวถนน
6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านผลผลิตเกษตรอาหารมูลค่าสูงเชิงสร้างสรรค์
จากนั้นเป็นการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความร่วมมือในด้านการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลดังกว่าวเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
.
.
.

Next Post

เรียนที่ไหนก็ได้! วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการการกีฬา ระบบออนไลน์ หลักสูตรวิถีใหม่ เรียนง่าย จบเร็ว

Mon Mar 28 , 2022
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการกีฬา ระบบออนไลน์ หลักสูตรวิถีใหม่ สำหรับยุค New Normal […]