มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเวทีรวมนักวิจัยระดับชาติ-นานาชาตินับร้อยนำเสนอในงาน NCOST – INCOST 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 (The 7th National Conference on Science and Technology, NCOST 2023) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Science and Technology, INCOOST 2023) (Health Science and Wellness) วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์ ดร.เจษฎา จันทร์ผา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ กล่าวว่า  “การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาจากทั่วประเทศได้นำเสนอ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ผลงานวิจัย นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์  – วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ Wellness รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่นยืนต่อไป”

โดยในงานนี้  ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ

ทั้งนี้  ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Future of Wellness & Healthcare สุขภาพที่ดี ชีวิตที่ดี” และ Prof. Dr.Nitin Kumar Tripathi Professor of Geoinformatics Remote บรรยายพิเศษในหัวข้อ “GIS for Science : Applying Mapping and Spatial Analytics.”

ซึ่งมีนักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 200 คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้

 

 

ข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร SCI_next

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ธัญบุรี มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือคนในพื้นที่ จ.พังงา

Sat Sep 2 , 2023
“ดร.พยุง ศักดาสาวิตร” ลงพื้นที่บ้านเกิด จ.พังงา มอบเงินสนับสนุนและสิ่งของ เพื่อพัฒนาช่วยเหลือคนในพื้นที่ ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]