ธ.กรุงเทพ เปิดให้ 25 ทุน เรียนต่อปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะให้ทุนแก่ พนักงานและบุคคลภายนอก ตามความต้องการของธนาคารและ สายงาน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2567 รวมจำนวน 25 ทุน รายละเอียดดังนี้

 • Digital & Technology, ESG, Sustainability จำนวน 17 ทุน (ทั้งพนักงาน/ บุคคลภายนอก)
 • MBA จำนวน 5 ทุน (ทั้งพนักงาน/ บุคคลภายนอก)
 • Finance และอื่นๆ ได้แก่ Economics, Digital Marketing และ Law จำนวน 3 ทุน (เฉพาะพนักงานเท่านั้น)

รายละเอียด:

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขา Computer Science, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Data Analytics, Business Analytics, Big Data, Engineering, Blockchain, Fintech

 • Massachusetts Institute of Technology
 • Columbia University
 • Stanford University
 • University of Illinois at Urbana-Champaign
 • Carnegie Mellon University
 • University of Texas – Austin
 • University of California Berkeley
 • Georgia Institute of Technology
 • Harvard University
 • Yale University
 • Princeton University
 • University of Pennsylvania
 • Cornell University
 • California Institute of Technology
 • University of Washington
 • University of Michigan
 • University of California- Los Angeles
 • Duke University
 • Purdue University
 • University of Southern California

ประเทศสหราชอาณาจักร

สาขา Computer Science, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Data Analytics, Business Analytics, Big Data, Engineering, Blockchain, Fintech

สาขา Finance, ESG, Sustainability และอื่นๆ

 • University of Oxford
 • The University of Edinburgh
 • University of Cambridge
 • The University of Manchester
 • Imperial College London
 • The University of Warwick
 • University College London

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี)

สาขา Finance, ESG, Sustainability และอื่นๆ

 • Stanford University
 • University of Michigan
 • Harvard University
 • Duke University
 • University of Pennsylvania
 • Cornell University
 • Massachusetts Institute of Technology
 • University of Southern California
 • Columbia University
 • University of Texas – Austin
 • University of California Berkeley
 • Carnegie Mellon University
 • Northwestern University
 • Dartmouth College
 • University of California- Los Angeles
 • University of Chicago
 • Yale University
 • University of Virginia
 • New York University
 • University of Washington

ประเทศสหราชอาณาจักร 

สาขา MBA

 • London Business School
 • The University of Manchester

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก
อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
อายุงานในธนาคาร 1 ปีขึ้นไป
ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป
หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 16 เม.ย. 67  

ที่มาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม…คลิก

 

Next Post

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เยี่มมชมบูธ มกธ.ใน “งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ” พร้อม เชิญชวนออเจ้าร่วมงานย้อนวันวาน

Tue Dec 12 , 2023
ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) อย่างเป็นกันเอง ในงานมหกรรมเพื่อการกุศล “งานวันกาชาด 100 […]