ทุน 100% !! Stanford University ให้ทุน Fully-Funded Knight Hennessy Scholars Program ครอบคลุมทั้งค่าเรียนทั้งหมด เงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ

.
มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Stanford University กำลังเปิดชิง Fully-Funded Knight Hennessy Scholars Program ครอบคลุมทั้งค่าเรียนทั้งหมด เงินเดือนและอื่น ๆ ในการมาศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขา เปิดรับสมัครถึง 1 พฤศจิกายน 2022
.
สิ่งควรทราบและคุณสมบัติของผู้สมัคร
– เปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ
– เป็นผู้สมัครเรียนเต็มเวลาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ Stanford ในหลักสูตรต่าง ๆ คือ MA, MBA, MFA, MPP, MS, JSM, MLS, LLM, JD, MD, PhD, DMA, JD/MBA, Medical Scientist Training Program.
– มีผลการสอบต่าง ๆ ที่หลักสูตรกำหนด เช่น GMAT, GRE, LSAT, MCAT, etc. รวมไปถึงคะแนนภาษาอังกฤษ แต่ที่นี่ไม่ได้เน้นเกรดว่าต้องได้เท่าใด
– สามารถตรวจสอบเกณฑ์คุณสมบัติที่สมบูรณ์ได้ที่ https://knight-hennessy.stanford.edu/admission/eligibility
.
ที่มาและอ่านเพิ่มเติม : http://th.interscholarship.com/somkiat2013/4815
.
ขอบคุณภาพประกอบจาก Stanford University

Next Post

วิทยาลัยทองสุขเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" รุ่น 2 กพยช.รับรอง ผู้เข้าอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 'ผู้ไกล่เกลี่ย' ของกระทรวงยุติธรรม

Thu Jun 9 , 2022
วิทยาลัยทองสุขได้รับอนุญาตจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้จัดการอบรม “ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ใช้ระยะเวลาอบรมจำนวน 42 ชั่วโมง เป็นจำนวน 6 […]