รมช.ศึกษา ตรวจเยี่ยม เปิดเทอม สาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมชื่นชมระบบทันสมัย

รมช.ศึกษา ตรวจเยี่ยม เปิดเทอม สาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมชื่นชมระบบทันสมัย

       เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน (On Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวณัชชา ชัยรุ่งเรือง  ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับ

พร้อมคณะผู้บริหาร อาทิ นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โดยท่าน รมช.ศึกษา ได้ชื่นชมโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่จัดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างดีเยี่ยม ทั้งการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Small Bubble จัดให้มีสถานที่แยกกักตัว ในโรงเรียน School Isolation จัดจุดคัดกรองและตรวจ ATK ให้แก่นักเรียนครูและบุคลากร อีกทั้งยังพัฒนานักเรียนให้มีความรู้รอบด้านมีทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมให้นักเรียน ค้นพบความเป็นเลิศของตนเอง
ในโอกาสนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทางโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  โดยรัฐมนตรีและผู้บริหารของกระทรวง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ในวันแรก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง  คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน

#gooduniversity.net

Next Post

 มทร.ธัญบุรีร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย จังหวัดปราจีนบุรี

Mon Nov 1 , 2021
ผู้บริหารมทร.ธัญบุรี ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เปิดศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 1 พ.ย. 2564 นายบัญชา […]