ป.เอก ศิลปากร ร่วมยินดี ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

            ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลังจากที่ดำรงตำแหน่งนายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มาก่อนหน้านี้ โดยทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร มา ณ โอกาสนี้
#https://gooduniversity.net/

Next Post

ชวนศิษย์เก่าสวนสุนันทาร่วมงาน 87 ปี "หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง"

Mon Jan 8 , 2024
87 ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนศิษย์เก่าสวนสุนันทาร่วมงาน 87 ปี หวนวันวาน […]