ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล เจาะลึกกฏหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้กับ นศ.ป.เอก ม.ศิลปากร

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล

                 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 1302 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์ จ.นครปฐม ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานกระบวนการยุติธรรมสถาบันนิติวัตร์ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติมาสอนนักศึกษาปี 1 หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี ท่านศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอกการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา และอดีตรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ท่าน ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ
                 โดยเนื้อหา ท่าน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล เจาะลึกเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตั้งแต่ที่มา องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ บทบาทของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว รวมถึงข้อห้ามและบทลงโทษ โดยย่อยออกมาเป็นสาระที่เข้าใจง่ายและูรณการเข้ากับหลักสูตรได้เป็นอย่างดี
                หลังจากนั้น ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอกการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังได้มาสอนวิชาการจัดการเชิงบูรณาการทางนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Integrated Management of Recreation, Tourism and Sport) และ นโยบายสาธารณะทางนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา(Public Policies on Recreation, Tourism and Sport) อีกด้วย
#https://gooduniversity.net/

Next Post

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต มอบส่วนลดทุน Early Bird 10,000 บาท เรียน 3 หลักสูตรแห่งอนาคต รับสิทธิ์ถึง 28 ก.พ.นี้

Sun Feb 19 , 2023
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต มอบส่วนลดทุน Early Bird 10,000 บาท สำหรับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนตั้งแต่บัดนี้ – 28 […]