ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อดีตอธิการบดี ม.ศิลปากร ร่วม นศ.ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ทำเซอร์ไพร์ส ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย

                 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ก.พ.66 ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร) ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ในรายวิชาการจัดการเชิงบูรณาการทางนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Integrated Management of Recreation, Tourism and Sport) พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีมติให้อาจารย์ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร ที่เข้าเรียนวิชานโยบายสาธารณะทางนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา(Public Policies on Recreation, Tourism and Sport) กับท่านศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอกการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็เป็นผู้แทนนักศึกษาทั้ง 3 รุ่น ร่วมแสดงความยินดีให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีมติให้อาจารย์ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาเช่นกัน

                นอกจากนั้นท่าน อ.จักรกฤษณ์ สุวรรณศิลป์ President – Mariwasa (Philipines) – Head of Ccreramic Busines-Indonisia และ Sourciing Drirector -SCG Building Materials และ VP-Sales&Marketing-Mariwasa บริษัท เอส ซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และ Country Driector- Philippine,SCG ให้เกียรติมาสอน ประเด็นด้านธุรกิจนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Issues in Recreation, Sport and Tourism Business) : Cultural communication in marketing for recreation, sports ,and Tourism business ให้กับนักศึกษา ปี 1 หลักสูตรปริญญาเอกสาขา การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา โดยเสริมพลังการดำเนินการภาคธุรกิจจากประสบการณ์ตรงจากต่างแดน วิธีการคิดและการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านออนไลน์
 
#https://gooduniversity.net/

Next Post

เปิดใจ รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.ธนบุรี แนะแนวโน้ม คณะ/สาขา มาแรง ปี 2023

Mon Feb 13 , 2023
รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เกียรติ สำนักข่าวการศึกษาไทย เปิดใจเกี่ยวกับเทรนด์ฮิตปี 2023 ที่จะช่วยนักเรียนและผู้ปกครอง […]