ป.เอก ม.ศิลปากร จัดใหญ่ True5G E-sport and game Young Master Tournament

              การเสวนาวิชาการและการแข่งขันกีฬา True5G E-sport and game Young Master Tournament โดยมี ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นประธานพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม รองประธานหลักสูตรฯ เข้าร่วมพิธี ท่ามกลางนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและการแข่งขันอย่างพร้อมหน้า เมื่อวันพฤหัสที่ 14 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
                หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (นครปฐม) และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดนครปฐม จัดสัมมนาวิชาการและการแข่งขันกีฬา E-sport ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ในการบูรณาการข้ามศาสตร์ในการฝึกปฏิบัติทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นด้วยการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมุมมองใหม่ โดยนำนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬาเข้ามาผสมผสาน โดยภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
 เสวนาวิชาการในหัวข้อ “การอบรมความรู้เรื่องกีฬาอีสปอร์ตเบื้องต้น (E-Sport)” โดยได้รับเกียรติจากกูรู ระดับประเทศ คุณสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และคุณทีรเดช พันทนพิเชฐ นายกสมาคมกีพาอีสปอร์ตจังหวัคนครปฐม และผู้ฝึกสอนกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย
 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา True5G E-sport and game Young Master Tournament
 กิจกรรม “นั่งรถชมทวาฯ เพลินตาขนมชาววัง” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมรับฟังการนำชมจากไกด์รางวัลยอดเยี่ยม จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสัมผัสเสน่ห์ปลายจวักของช่างชาววัง การทำขนมสำหรับอาหารว่างชาววัง “ขนมช่อม่วง” พร้อมถือกลับบ้านติดไม้ติดมือเป็นของฝากให้กับคนทางบ้านได้ลองลิ้มชิมรสมือของเรา
#https://gooduniversity.net/

Next Post

ว.ทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต จับมือ เทศบาลหลักหก จัดโครงการนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิตฟันดี

Thu Sep 14 , 2023
  ต่อไปเด็ก ๆ จะไม่กลัวคุณหมอฟันอีกต่อไป เมื่อ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ เทศบาลตำบลหลักหก จัดโครงการนักเรียนโรงเรียนวัดรังสิตฟันดี […]