ดร.สันติ ป่าหวาย สอน นศ.จีน ป.เอก ม.ศิลปากร ชี้เป้าแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ไทย-จีน

ดร.สันติ ป่าหวาย สอน นศ.จีน ป.เอก ม.ศิลปากร ชี้เป้าแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ไทย-จีน
                 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2566 ดร. สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติสอนวิชาประเด็นด้านธุรกิจนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Issues in Recreation, Sport and Tourism Business) โดยยกประเด็นแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจีน พร้อมกับยุทธศาสตร์ชาติจีน มาเทียบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของไทย เพื่อให้นักศึกษาได้นำมาประยุกต์ใช้ได้จริง และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย
ต่อด้วย การจัดการเชิงบูรณาการทางนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Integrated Management of Recreation, Tourism and Sport) โดยท่าน ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร
              นอกจากนั้น ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอกการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังได้มาสอนวิชานโยบายสาธารณะทางนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา(Public Policies on Recreation, Tourism and Sport) ให้กับนักศึกษาปี 1 หลักสูตรปริญญาเอกสาขา การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 
#https://gooduniversity.net/

Next Post

“ดนตรีในสวน...เพลงมรดกของชาติ” สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ชวนชมการแสดงดนตรี ในบรรยากาศสบาย ๆ กลางสวนหลวงพระราม 8

Thu Feb 2 , 2023
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมชมการแสดงดนตรี ในบรรยากาศสบาย ๆ กลางสวนหลวงพระราม 8 “ดนตรีในสวน…เพลงมรดกของชาติ” […]