หลักสูตรปริญญาโท MIDB ม.รังสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

            หลักสูตรปริญญาโท Master International Digital Business วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี พร้อมรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬา (Sport City & Sports Tourism) ระดับแนวหน้า

Thu Jun 8 , 2023
              วันพุธที่ 7 มิถุนายน […]