ว.ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

 

วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์หวังสร้างความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ กิจกรรม คุณธรรม และมุ่งสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ณ โรงแรมวิลล่า พาราดี เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเปิดการสัมมนาว่า วิทยาลัยศิลปศาสตร์ เราสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบ สร้างความเป็นผู้นำ หล่อหลอมบุคลิกภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างกันอีกด้วย

“พวกเราทุกคน นักศึกษาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ เราเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร และในการสื่อสารนั้นมีองค์ประกอบสำคัญที่มากไปกว่าภาษาที่ใช้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ต่างก็เป็นสิ่งเกื้อหนุนที่จะทำให้เราดูน่าเชื่อถือ แม้ว่าเราจะเก่งภาษา มีคะแนนการสอบวัดระดับสูงสุด หรือพูดเก่งแปลเก่ง แต่หากด้านอื่นๆ นั้นไม่เกื้อหนุน ก็อาจจะเป็นการยากมากขึ้นในการจะก้าวไปสู่ความสำเร็จ กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของพวกเรา ที่จะได้เห็นว่านอกเหนือจากการเรียนหนังสือแล้วนั้น การได้เรียนรู้สิ่งอื่นๆ จากการทำกิจกรรมก็สำคัญ ดังนั้น สำหรับในปีนี้ ค่ายกิจกรรมครั้งนี้ ครูขอให้ทุกคนใช้เวลาในค่ายอย่างมีความสุขที่สุด และเมื่อกลับไปยังมหาวิทยาลัยแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้สี่ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าที่สุด”

ดร.นวรัตน์ ก๋งเม่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยศิลปศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน เป็นระยะเวลาหลายสิบปีที่ครูยืนอยู่จุดนี้ ได้เห็นพัฒนาการของนักกิจกรรมมาหลายรุ่น นักศึกษาของวิทยาลัยศิลปศาสตร์ที่ทั้งเรียนและทำกิจกรรม เพราะที่นี่เราสอนให้พวกเขามีความรับผิดชอบ บริหารจัดการในสิ่งที่รับมอบหมาย รุ่นพี่ชั้นปีที่ 3 และ 2 ต้องตระเตรียมกิจกรรม อุปกรณ์เข้าฐาน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อาหารว่าง การบริหารจัดการงบประมาณ การลำดับพิธีการในการสัมมนา และรายละเอียดอื่นๆ มากมาย เพื่อให้กิจกรรมถูกดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบ รุ่นพี่ซีเนียร์ก็คอยให้คำปรึกษาในฐานะผู้ที่เคยปฏิบัติงานมาก่อน นอกจากนี้ ก็ยังมีศิษย์เก่าที่แม้จะจบไปหลายปีแล้วก็ตาม ก็ได้มาร่วมกิจกรรมด้วย

“สำหรับรายละเอียดกิจกรรม ก็จะคล้ายๆ กันทุกปี เราจะเน้นทั้งวิชาการ วิชางาน และวิชาคน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์หลายๆ ท่านมาร่วมให้ความรู้ เรื่องของการเป็นผู้นำ การเป็นผู้ตาม การใช้วาจาจรรโลงสังคม สื่อสารอย่างไรให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ พี่ๆ ชั้นปีที่ 2-4 ก็ได้เตรียมสันทนาการ กิจกรรมต่างๆ เอาไว้ด้วย นักศึกษาน้องใหม่ที่มาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ก็จะได้จับพี่สายรหัส ได้รับตุ้งติ้งของคณะด้วย เป็นคล้ายๆ ธรรมเนียมที่มีมารุ่นสู่รุ่น การเข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นกลุ่มเป็นก้อน ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง หรืออาจารย์เองก็ตาม เป็นสายสัมพันธ์อย่างหนึ่ง เป็นความผูกพัน จะเห็นได้จากที่รุ่นพี่ศิษย์เก่า รุ่นพี่ซีเนียร์ ก็ได้วนเวียนผลัดกันกลับมาช่วยกิจกรรมของน้องๆ มาเป็นกำลังใจ มาสร้างเสียงหัวเราะด้วยกัน ในปีนี้ก็เช่นกัน น้องปีหนึ่งก็น่ารัก แม้ว่าจำนวนนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะน้อยลงๆ ไม่มากเหมือนสิบปี ยี่สิบปีก่อน แต่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี หากเราจะมองว่าการรับน้องคือการมาเข้าฐานทำกิจกรรม ร้องเพลงสันทนาการ ตรงนี้ก็ใช่ก็เป็นแบบนั้น แต่สิ่งที่ครูอยากให้โฟกัสอีกหนึ่งสิ่ง ตอนนี้น้องๆ นักศึกษาพวกเขาอาจจะยังนึกไม่ถึง หรือไม่ได้นึกเอาไว้ก็ตาม ครูอยากฝากว่า เกือบร้อยเปอร์เซนต์ของนักศึกษากิจกรรม วิทยาลัยศิลปศาสตร์ พวกเราติดต่อถึงกัน พี่รหัส น้องรหัส เป็นที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน และไม่ว่าจะผ่านปีแล้วปีเล่า หรือผ่านไปนานแค่ไหน ครูมั่นใจว่าเลือดศิลปศาสตร์ยังอบอุ่นเสมอ”

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

มทร.ธัญบุรี คว้าอันดับ 4 ของประเทศ โครงการ ‘ปั้น Gen Z เป็น CEO’

Tue Sep 19 , 2023
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ได้ดำเนินโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ‘From Gen […]