ม.รังสิต อัพเดท โครงการโรงพยาบาล RIH มุ่งเน้นรักษาโรคที่ซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ดีที่สุด

 

มหาวิทยาลัยรังสิต อัพเดทโครงการโรงพยาบาล RSU International Hospital (RIH) ปรับแบบก่อสร้างใหม่ทั้งหมด ด้วยแนวคิด “การให้บริการทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นในการรักษาโรคที่ซับซ้อนสูงด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ดีที่สุด ผสมผสานความเข้าใจในความต้องการของคนไข้ ภายใต้จริยธรรมทางการแพทย์ที่ยึดถือเป็นหัวใจสำคัญ โดยกำหนดระดับการให้การบริการเทียบเท่ากับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในระดับภูมิภาคด้วยราคาที่สมเหตุสมผล” (The most advanced, humanized and ethical post covid quaternary medical care for complex diseases).

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า โครงการโรงพยาบาล RSU International Hospital (RIH) ได้กำหนดคุณค่าหลัก (Core Value) ไว้ 4 ประเด็น ดังนี้

1. The most advanced post covid and smart hospital building โครงการ RIH จะมีอาคารโรงพยาบาลที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด อัจฉริยะที่สุด ที่ถูกออกแบบภายหลังการแพร่ระบาดของ Covid-19

2. The most advanced quaternary care hospital โครงการ RIH จะมีบริการทางการแพทย์ในระดับ จตุตภูมิ ที่ดีที่สุด จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์ที่ล้ำสมัย

3. The most advanced humanized and medical ethical care โครงการ RIH จะให้การบริการทางการแพทย์ด้วยความเข้าใจคนไข้อย่างลึกซึ้ง บนพื้นฐานจริยธรรมทางการแพทย์ที่ยึดถือเป็นสิ่งสำคัญ

4. The most advanced graduate programs for healthcare professionals and international undergraduate medical education โครงการ RIH จะสนับสนุน ต่อยอด และพัฒนาบุคลากรการแพทย์หลักสูตรหลังปริญญา ตามแผนงานในระยะที่ 2 และในแผนงานระยะที่ 3 จะเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ

ในระหว่างการแพร่ระบาดของ Covid-19 โครงการโรงพยาบาล RSU International Hospital ของมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ใช้ระยะเวลากว่า 2 ปี ปรับแบบก่อสร้างใหม่ทั้งหมดภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลวิถีชีวิตใหม่” ที่มีรูปลักษณ์การออกแบบภายนอกอาคารที่สง่างาม สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านเส้นสาย

ภายนอกอาคารที่ตัดทอนมาจาก “เส้นทรงจอมแห” ที่เป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในอดีต เช่น เจดีย์ ปรางค์ มณฑป เป็นต้น

“สำหรับโครงการโรงพยาบาล RSU International Hospital ประกอบไปด้วยอาคารศูนย์การแพทย์สูง 21 ชั้น จำนวนเตียง 282 เตียง รองรับการให้บริการผู้ป่วยนอกได้ 3,500 คน/วัน และอาคารสนับสนุนจำนวน 17 ชั้น พร้อมที่จอดรถจำนวน 563 คัน รวมถึงหอพักแพทย์และพยาบาลจำนวน 140 ห้อง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นโรงเรียนแพทย์ในหลักสูตรหลังปริญญาและหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 87,649 ตร.ม. บนพื้นที่ 6 ไร่ และพื้นที่รองรับการขยายตัวในอนาคตอีกจำนวน 3 ไร่ สำหรับสถานะปัจจุบันของโครงการ RSU International Hospital ได้รับการอนุมัติ EIA แล้ว และจะเริ่มการก่อสร้างในต้นปี 2567 โดยมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 8,643 ล้านบาท” อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเสริม

อย่างไรก็ตาม นอกจากความสวยงามของกรอบอาคารที่โครงการโรงพยาบาล RSU International Hospital มุ่งหวังจะเป็น Landmark ของอาคารโรงพยาบาลในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการรับรู้คุณภาพบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โครงการ RIH ยังมีงานระบบภายในอาคารโรงพยาบาลที่ที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด อัจฉริยะที่สุด และได้ถูกคัดเลือกเป็น “โรงพยาบาลต้นแบบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในอนาคต” โดยคณะผู้จัดงาน Nova Build Expo 2023 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 รวมถึงได้มีการจำลองการก่อสร้างห้องพัก และงานระบบภายในอาคารโรงพยาบาล เพื่อสาธิตให้กับผู้เข้าร่วมรับชมงาน

https://rsuhealth.com/

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ป.เอก ม.ศิลปากร จัดใหญ่ True5G E-sport and game Young Master Tournament

Thu Sep 14 , 2023
              การเสวนาวิชาการและการแข่งขันกีฬา True5G E-sport […]