ว.การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เปิดหลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค รวมผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค รวมผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรคว่า หลักสูตรล่าสุดของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อ “หลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค” เหมาะกับผู้ที่สนใจในแพทย์บูรณาการและสุขภาพองค์รวม ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว

นอกจากนั้นยังรวมถึงผู้ทำธุรกิจด้านสุขภาพหลายมิติ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพิ่มศักยภาพของตัวเอง ผู้ประกอบการเวลเนส ผู้ประกอบการโรงแรมเพื่อสุขภาพ พยาบาล นักการตลาดและนักขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เภสัชกร นักการตลาดและนักการขายในสถานบริการสุขภาพ ผู้ประกอบการศูนย์ดูแลผู้สูงวัย และรวมถึงผู้ขายประกันสุขภาพและประกันชีวิต และยังรวมถึงการจับชีพจรวิเคราะห์โรคสัตว์เลี้ยงในบ้านด้วย

หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่จะศึกษาการจับชีพจรของหลายศาสตร์ เช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวทอินเดีย การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์ทางเลือก และสัตวแพทย์ แต่จะต้องสามารถบูรณาการและเปรียบเทียบข้ามศาสตร์กันได้ด้วย

โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รวบรวมอาจารย์และผู้บรรยายที่มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีประสบการณ์ในการจับชีพจรอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในวงการสุขภาพไทยมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้ ตัวอย่างเช่น

อาจารย์ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดเส้นประสาทที่เป็นแพทย์แผนไทยในคนเดียวกัน

อาจารย์แพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นแพทย์แผนจีนในคนเดียวกัน

อาจารย์แพทย์แผนปัจจุบันที่จบจากเยอรมันซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการแพทย์ทางเลือกที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกตะวันตก

อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่จบการศึกษาการแพทย์จากอินเดียในคนเดียวกัน

อาจารย์ที่เป็นแพทย์แผนไทยและเป็นแพทย์แผนจีนในคนเดียวกัน

อาจารย์ที่เป็นนายสัตวแพทย์ที่เป็นแพทย์แผนจีนในคนเดียวกัน

นอกจากนั้นหลักสูตรดังกล่าวนี้ ยังจะให้มีการบรรยายประสบการณ์ตรงทางคลินิก รวมถึงการบรรยายของแพทย์แผนไทยดีเด่นประจำเขตสุขภาพบางท่านที่ยังสามารถสืบทอดภูมิปัญญาการจับชีพจรจากบรรพบุรุษมาได้

หลักสูตรนี้ไม่จำกัดเฉพาะวงการแพทย์ตามใบประกอบวิชาชีพที่ต้องการบูรณาการข้ามศาสตร์กันเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้คนธรรมดาที่ไม่เคยมีพื้นฐานทางการแพทย์ได้เรียนรู้ฝึกอบรมได้ด้วย ซึ่งจะเหมาะกับการพัฒนา

ศักยภาพของคนที่ต้องการดูแลสุขภาพตัวเองและคนในครอบครัว หรือคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดที่ต้องการพัฒนา เพิ่มศักยภาพของตัวเอง

ทั้งนี้ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 และเริ่มเรียนทุกวันศุกร์เต็มวันตั้งแต่วันที่ 20

ตุลาคม 2566 รวม 11 สัปดาห์ สิ้นสุดการเรียนประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตรดังกล่าวมีค่าเรียนทั้งสิ้น 64,000 บาทต่อคน หากสมัครก่อนวันนี้ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566 จะได้ลดราคาพิเศษเหลือเพียง 48,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ดังนั้น จึงรับได้อย่างจำกัดใครมาก่อนก็จะได้ก่อน ถ้าเต็มก็จะปิดรับสมัครก่อนเวลาเช่นกัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 061-950-6666

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

นักศึกษา ว.นานาชาติ ม.รังสิต กวาดรางวัล ในงาน The Tales of Indonesian Coffee and Tea ที่อินโดนีเซีย

Mon Sep 4 , 2023
    นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้ารางวัลจากการแข่งขันด้านการพูด หัวข้อ The Tales of Indonesian […]