ว.แพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต MOU สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 

            พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โดยอาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต กับ สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย นำทีมโดย แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคม ร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อบูรณาการศาสตร์ทางการแพทย์แผนตะวันออกสู่การให้บริการ ประสบการณ์ ทำให้เกิดความเป็นเวลล์เนสทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้การท่องเที่ยว มีอัตลักษณ์และยั่งยืน

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง จับมือ Cyferd ย่อโลก สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ข้ามชาติ

Mon Aug 28 , 2023
  โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง ร่วมมือกับ บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ CYFERD ของประเทศอังกฤษ ภายใต้การสนับสนุนจาก National Health Service […]