คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันผู่เจียง แห่งมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมหนานจิง

 

                   ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันผู่เจียง แห่งมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมหนานจิง ประเทศจีน ในการเดินทางมาเยี่ยมเยียน และหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้ ผู้บริหารสถาบันผู่เจียงแห่งมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมหนานจิง ยังได้มอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์แด่ ดร.นวรัตน์ ก๋งเม่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ ดร.ณัฐฌาภรณ์ เดชราช หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศิลปศาสตร์ อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

เปิดมุมมองนักกฎหมายรุ่นใหม่ “อาจารย์รัศมี สุขรักษา” และการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์(ออนไลน์) ม.รังสิต

Tue Aug 8 , 2023
  จากนักศึกษาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เรียนจบนิติศาสตร์ ม.รังสิต ด้วยดีกรีเกียรตินิยม อันดับ 1 และยังได้รางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตย ผู้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ และการเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม […]