เด็ก ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 คน จาก 10 ประเทศในอาเซียน เข้าร่วมกิจกรรม AFMAM 2023 จัดโดย ASEAN Foundation

 

การส่งเสริมความรู้ระหว่างกันในหมู่ประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยมีการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการในกลุ่มอาเซียนด้วย เมื่อมีการจัดโครงการต่างๆ ขึ้นโดย ASEAN Foundation นั้น กิจกรรมต่างๆ จึงได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วอาเซียน ซึ่งนักศึกษา 1 ใน 6 คนสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับคัดเลือก

Mr. Lin Thit Aung นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา Information and Communication Technology วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 นักศึกษา จาก 10 ประเทศในอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรม The ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting 2023 (AFMAM) ซึ่งจัดโดย ASEAN Foundation องค์กรระหว่างประเทศที่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน

“โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 31 ปี ความสัมพันธ์ระหว่าง ASEAN – China ซึ่ง ASEAN Foundation ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้คัดเลือกเยาวชนจากประเทศในอาเซียน และเยาวชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือและระดมความคิด สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ การรำลึก 31 ปี แห่งความสัมพันธ์อาเซียน-จีน การคัดเลือกดังกล่าวนี้เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ โดยผู้ที่สนใจสมัครจะต้องทำคลิปวีดิโอความยาว 1 นาทีเพื่อแนะนำถึงความสนใจในการจะเข้าร่วมกิจกรรม และยังต้องเขียนเรียงความจำนวน 800 ตัวอักษรส่งเข้าพิจารณาด้วยครับ ตัวผมเอง

ก็ได้มีการเตรียมตัว และทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการก่อน นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการประชุมสุดยอดอาเซียนด้วย ความยากก็คือจะต้องอ่านและศึกษารัฐธรรมนูญ นโยบายต่างๆ ของต่างประเทศ และร่วมแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งผมได้รับบทให้เป็น รัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศมาเลเซีย และต้องอ่านเอกสารและเตรียมตัวสำหรับ Role Play เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตัวผมเองค่อนข้างภูมิใจกับการได้รับคัดเลือกให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากๆ ครับ สิ่งที่ได้รับไม่เพียงประสบการณ์ที่น่าทึ่ง แต่ยังได้รู้จักเพื่อนจากต่างชาติ และได้รู้จักทีมงานที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ออกมาได้อย่างมีคุณภาพด้วย การเป็นผู้นำทุกคนสามารถมีสิ่งนี้ได้ครับ ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีอายุที่มาก หรืออายุน้อยเกิน กิจกรรมครั้งนี้เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษา และสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผมมองว่าทุกประเทศสามารถที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากคนทุกรูปแบบ ทุกช่วงวัยได้ เพราะแต่ละสิ่งนั้นย่อมมีความสำคัญ อยู่ที่ว่าเราจะหยิบจับสิ่งไหนมาปรับเปลี่ยน หรือทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา”

สำหรับผมแล้ว การเป็นนักศึกษาต่างชาติที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ไม่เพียงทำให้ผมได้เรียนรู้ด้าน IT ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเลือก แต่ยังได้สร้าง Soft Skill ให้กับผมด้วย ผมได้เรียนรู้ที่จะทำความร่วมกับผู้อื่น และได้รับความดูแลจากอาจารย์ที่น่ารักทุกคน สังคมที่นี่อบอุ่นและเป็นกันเอง แม้อาจจะดูเป็นเรื่องยากในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน แต่เชื่อไหมว่าในขณะที่ผมเรียนหนังสือ ได้ทำกิจกรรม ได้เล่นกีฬา และยังได้ทำงานอาสาสมัคร ผมก็ยังสามารถทำช่อง Youtube เกี่ยวกับการศึกษาเป็นของตัวเองได้อีกด้วย เพื่อที่จะสร้างรายได้ ตรงนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าแต่ละช่วงเวลาของชีวิตมีความสำคัญ อยากทำสิ่งใดควรลงมือทำ

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติจริง "เอ็ดฮีโร่ส์" เดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง

Tue Jul 25 , 2023
                 เอ็ดฮีโร่ส์ (EdHeroes) เครือข่ายระดับโลกของผู้ให้บริการด้านการศึกษาที่อุทิศตนเพื่อยกระดับการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ […]