ฮอสปิตอลลิตี้ ม.รังสิต ศึกษาดูงาน ณ Ming Chuan University Taoyuan Campus

 

คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ ม.รังสิต เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Ming Chuan University Taoyuan Campus ประเทศไต้หวัน พร้อมทั้งได้ศึกษาแหล่งวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งชมห้องปฏิบัติการทางด้านอุตสาหกรรมบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการศึกษาดูงานไต้หวันในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในระดับนานาชาติ มีประสบการณ์การในรูปแบบการให้บริการของพนักงานในธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยวของไต้หวัน ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาต่อยอดในการทำงาน และสร้างโอกาสการศึกษาต่อด้านอุตสาหกรรมบริการระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ศ.ดร.บังอร" ทำบุญฉลองขึ้นบ้านใหม่สุดอลังการ "BTU PRESIDENT 'S HOUSE"

Mon Jun 3 , 2024
  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่สวยงามใหญ่โตอลังการในนาม “BTU PRESIDENT ‘S HOUSE” สมฐานะผู้นำวงการการ […]